click for home page
Links below

Triangles
New Group of World Servers
Site Links
The Great Invocation


meditation related issues
service related issues
study related issues

Yr Arddeisyfiad Mawr

O ffynhonnell Goleuni ym Meddwl Duw
Ffrydied goleuni i feddyliau dynol.
Disgynned Goleuni ar y Ddaear.

O ffynhonnell Cariad yng Nghalon Duw
Ffrydied cariad i galonnau dynol.
Dychweled Crist i'r Ddaear.

O'r craidd lle gwyddys Ewyllys Duw
Boed i bwrpas dywys ewyllysiau cloff dynol -
Y pwrpas a wybu'r Meistri gynt a'i was'naethu.

O'r canol a adwaenwn ni fel yr hil dynol
Gweithreder Cynllun Cariad a Goleuni
Gan gau a selio'r drws lle trig y drwg.

Adfered Goleuni a Chariad a Nerth y Cynllun ar y Ddaear.


Welsh Version | About the Great Invocation | Revised Version
World Invocation Day

This page last updated 11th March 2000.